REGLEMENT VAN HET 37ste   INTERNATIONAAL U13 TORNOOI 2024    E U R O   B I E R B E E K


1.      Het kwalificatietornooi wordt betwist op zaterdag 10 augustus 2024

2.      In het kwalificatietornooi zijn er meerdere reeksen van 4 of 5 teams.
De winnaar van elke reeks kwalificeert zich automatisch voor het Internationaal U13 Tornooi dat plaats heeft op vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 augustus 2024.

3.      De winnaars van elke reeks uit het kwalificatietornooi  zijn verplicht om deel te nemen aan het Internationaal U13 Tornooi. 
Alle ploegen die geen winnaar van hun reeks geworden zijn in het kwalificatietornooi, zijn uitgeschakeld en nemen niet deel aan het Internationaal U13 Tornooi.

4.      In het Internationaal U13 Tornooi zijn er 25 ploegen, verdeeld in 5 reeksen van 5 ploegen.
Naast de winnaars van elke reeks in het kwalificatietornooi, nemen er ook nog een aantal vooraf geselecteerde  Belgische ploegen en 12, door de organisatie uitgenodigde, buitenlandse ploegen  deel. 

5.      De hiernavolgende administratieve en speltechnische bepalingen gelden zowel voor het kwalificatietornooi van 10 augustus als voor het Internationaal U13 Tornooi van 16, 17 en 18 augustus.

Administratieve bepalingen.

6.      Beide tornooien (kwalificatietornooi en Internationaal U13 Tornooi) zijn enkel voorbehouden voor U13 ploegen. De spelers moeten geboren zijn in 2012 of later.                                              (Uitzonderingen: zie hieronder punten 7 en 8.)

7.      Sommige Belgische ploegen mogen tijdens alle wedstrijden van het tornooi een aantal oudere spelers opstellen, geboren  in 2011.
– de ploegen waarvan het hoogst gerangschikte U13 team in een provinciale of regionale reeks speelt mogen maximum zes (6) oudere spelers inschrijven op het scheidsrechterblad;
– de ploegen waarvan het hoogst gerangschikte U13 team in een interprovinciale reeks speelt mogen maximum drie (3) oudere spelers inschrijven op het scheidsrechterblad;
– de ploegen waarvan het hoogst gerangschikte U13 team in een nationale ELITE reeks speelt mogen GEEN oudere spelers inschrijven op het scheidsrechterblad.

8.      Attesten, afgeleverd door de nationale bonden welke de toestemming geven om een oudere speler in een jongere categorie te laten spelen om morfologische redenen, worden aanvaard.

Het certificaat moet voorgelegd worden op het secretariaat voor aanvang van de eerste match van de ploeg.

9.      Elke ploeg mag 1 gastspeler van een andere club uitnodigen, mits schriftelijke toelating van zijn club.

10.  Elke ploeg dient in het bezit te zijn van de identiteitskaarten met een recente foto of de bondsidentiteitskaarten van elke deelnemende speler aan het tornooi. Voor de aanvang van elke wedstrijd en/of bij een eventuele klacht van de tegenstrever kan tot controle van deze identiteitskaarten worden overgegaan.

11.  De wedstrijden worden gespeeld op de terreinen van KHO Bierbeek (stamnummer KBVB 3889), Wijnenberg 1 (zie ook Speelpleinstraat), B-3360 Bierbeek (naast het Cultureel Centrum ‘De Borre’ en de sporthal).
Opgelet: het hoofdterrein (het terrein in het midden) is een kunstgrasveld; hierop is het verboden om met metalen studs te spelen.

12.  Elke ploeg mag

18 spelers,  1 trainer en drie afgevaardigden inschrijven. ENKEL deze personen zullen toegelaten worden tot de neutrale zone van de voetbalterreinen en in het restaurant voor de maaltijden. 

13.  Op de wedstrijddagen van het Internationaal U13 Tornooi (16, 17 en 18 augustus) zal aan elke ploeg een middagmaal worden aangeboden. Enkel de ploegen die blijven overnachten hebben ook recht op een ontbijt en/of avondmaal.

14.  Een ploegenfiche moet dagelijks vóór de aanvang van de eerste wedstrijd worden ingediend op het secretariaat. De namen van de spelers en de officiële kleuren van de club dienen hierop vermeld te worden. Er wordt tevens een scheidsrechterblad met de namen en de rugnummers van de 18 spelers voor elke te spelen wedstrijd ingevuld.

15.  Een rugnummer op de truien van de spelers is verplicht. Voor elke speler wordt dezelfde rugnummer voor de ganse duur van het Internationaal U13 Tornooi behouden. Dit is belangrijk voor de toekenning van sommige trofeeën (beste speler, topschutter, beste doelman, enz… ).

16.  Elke deelnemende ploeg op het Internationaal U13 Tornooi moet 2 uitrustingen van een verschillende kleur ter beschikking hebben. In het geval dat beide ploegen in dezelfde kleur aan de aftrap verschijnen geniet de “bezoekende ploeg” (in het speelschema vermeld als “Team 2”) het voorrecht om in zijn officiële kleuren te spelen, en moet de “thuisspelende ploeg” (in het speelschema vermeld als “Team 1”) van uitrusting wisselen.
Belangrijk: elke ploeg dient daarom op de ploegenfiche zijn officiële kleuren te vermelden. In geval van discussie zal enkel met de vermelde kleuren op de ploegenfiche rekening gehouden worden.

17.  Elke ploeg moet iedere dag minstens één uur vóór de aanvang van haar eerste te spelen wedstrijd aanwezig zijn. Zie het wedstrijdschema of raadpleeg onze website (https://eurobierbeek.org) voor meer bijzonderheden.

18.  Tijdens het Internationaal U13 Tornooi (16, 17 en 18 augustus) dient er voor de aanvang van elke wedstrijd tussen de beide ploegen een wimpel of een aandenken te worden uitgewisseld.

19.  De deelnemende spelers en afgevaardigden moeten verzekerd zijn bij hun nationale voetbalbond. Noch de club KHO Bierbeek, noch de organisatoren” VZW Euro-Bierbeek” zijn verantwoordelijk voor eventuele ongevallen of voor het verlies of diefstal van voorwerpen op of rond de terreinen en in de kleedkamers.

20.  Elke ploeg die deelneemt aan het Internationaal U13 Tornooi (16, 17 en 18 augustus) moet verplicht aanwezig zijn op de sluitingsceremonie op zondag 18 augustus 2024. Deze plechtigheid is voorzien tussen 16.30 uur en 18.00 uur. Zie het wedstrijdschema of raadpleeg onze website (https://eurobierbeek.org) voor meer bijzonderheden.

21.  Een ploeg die inbreuk pleegt op het reglement kan en zal uitgesloten worden van het tornooi.

Speltechnische bepalingen.

22.  Elke ploeg dient zelf de nodige ballen mee te brengen voor de opwarming, die kan gebeuren op veld 1,2 of 3. 

23.  Omwille van het internationale karakter van het “Internationaal U13 Tornooi  -Bierbeek worden alle wedstrijden gespeeld op een volledig terrein met twee ploegen van 11 spelers. Er mogen maximum 7 reservespelers op de bank plaatsnemen. 11 + 7 = een totaal van 18 spelers per ploeg.
De wedstrijden worden gespeeld volgens de geldende reglementen en spelregels van de Royal Belgian Football Association (RBFA) voor 11-tegen-11 wedstrijden (tenzij hieronder anders aangegeven) en worden geleid door scheids- en lijnrechters aangesloten bij de RBFA of UEFA.

24.  In alle wedstrijden is het dragen van beenbeschermers verplicht.

25.  De hoekschoppen worden getrapt vanaf de hoekschopvlag.

26.  De doeltrap wordt genomen vanop de 16-meterlijn van het strafschopgebied.

27.  Een speler die bestraft wordt met een gele kaart mag verder blijven spelen. Indien deze speler echter tijdens dezelfde wedstrijd bestraft wordt met een tweede gele kaart, moet hij onmiddellijk het terrein verlaten en kan hij ook NIET vervangen worden door één van de reservespelers. Bovendien is hij automatisch geschorst voor de volgende wedstrijd van zijn ploeg.

28.  Een speler die bestraft wordt met een rode kaart moet onmiddellijk het terrein verlaten en kan ook NIET vervangen worden door één van de reservespelers. Bovendien is hij automatisch geschorst voor de volgende wedstrijd van zijn ploeg. Het inrichtend comité kan eventueel nog overgaan tot het nemen van verdere disciplinaire maatregelen.

29.  Vervangingen: deze kunnen doorlopend gebeuren, maar echter steeds bij het stilliggen van het spel en/of na akkoord van de scheidrechter. Het aantal vervangingen dat kan doorgevoerd worden is beperkt tot maximum twee vervangingen per wedstrijdhelft per ploeg ! Tijdens de rust mag echter naar believen worden gewisseld. Spelers die tijdens een wedstrijd reeds vervangen werden, mogen nadien in dezelfde wedstrijd terug opgesteld worden.

30.  Duur van de wedstrijden: zie het wedstrijdschema of raadpleeg onze website (https://eurobierbeek.org) voor meer bijzonderheden.

31.  RANGSCHIKKING:

A.     De rangschikking in elke reeks wordt opgemaakt volgens het aantal punten:

3 punten per gewonnen wedstrijd,

1 punt per gelijkspel,

0 punten per verloren wedstrijd.

B.     In geval van gelijkheid van punten gelden de volgende criteria in deze volgorde:

B1. het aantal gewonnen wedstrijden;

B2. het doelsaldo;

B3. het aantal gescoorde doelpunten;

B4. een coëfficiënt, berekend op basis van enkele indicatoren uit de rangschikking met de volgende formule: P+(DV-DT)/100+DV/10.000
(format (##,####) dit zijn het aantal beduidende cijfers na de komma)
waarbij P = behaalde punten, DV = doelpunten vóór, DT = doelpunten tegen;

B5. indien meer dan 2 ploegen gelijk staan in hun reeks na toepassing van de criteria A, B1, B2, B3 en B4, wordt een onderlinge rangschikking opgemaakt op basis van dezelfde criteria (A, B1, B2, B3 en B4), maar alleen rekening houdend met de onderlinge wedstrijden van de gelijk staande ploegen. Indien nodig wordt deze procedure recursief toegepast tot alle ploegen eenduidig gerangschikt zijn of tot blijkt dat de gelijke stand niet verbroken kan worden.

C.     Indien er in de rangschikking na de toepassing van A en B nog steeds ploegen zijn met een gelijke stand, wordt er overgegaan tot een penaltysessie, eventueel verlengd tot er een winnaar kan worden aangeduid .

D.     Het inrichtend comité behoudt zich te allen tijde het recht voor om in geval van overmacht het lot door middel van een toss te laten beslissen.

 

Algemene bepalingen.

32.  Scouting : in het kader van de nieuwe EU GDPR richtlijn i.v.m. gegevensbescherming is het voortaan verboden om persoonsgegevens van spelers door te geven aan derden. Het heeft dus geen zin om op het secretariaat te vragen naar spelerslijsten van andere ploegen : deze gegevens worden niet meer verschaft, behoudens akkoord van alle betrokkenen.

33.  Door de deelname aan het tornooi aanvaardt elke club dit reglement. Elke niet in dit reglement uitdrukkelijk voorziene schikking wordt geregeld volgens de voorzieningen van de RBFA. Het inrichtend comité beslecht dit ter plaatse. Iedere klacht dient te worden ingediend op het secretariaat, op de daartoe voorziene formulieren, ten laatste 15 minuten na het beëindigen van de betreffende wedstrijd. De beslissingen van het comité zijn zonder verhaal.