Home

Logo-GMS-vs-MB-onder-WIT_

lotto-eurobierbeek

LOGO_SPORT_VLAANDEREN_subsidiëring_2

Uitslagen finalewedstijden

EDITIE 35 IN BEELD

Euro Bierbeek 2023

We zijn in volle voorbereiding om de 36e editie van het “Internationaal U13 tornooi 2023” te organiseren.

We geven opnieuw alle kansen aan de jeugd om zich te ontplooien tijdens dit internationaal gebeuren.

De wedstrijden worden zoals steeds geleid door scheidsrechters uit de nationale reeksen.

De toeschouwers zullen weer genieten van spannende momenten tussen onze Belgische topteams en hun buitenlandse opponenten. Uiteindelijk zal ons dat brengen naar een spannende finale.

De spelers wensen we sportieve en emotierijke wedstrijden toe met als doel te winnen van de tegenstrever met respect, enthousiasme en creativiteit zowel in het spel als in de vele contacten met andere nationaliteiten.

Euro Bierbeek heeft een Belgische eigenheid gebaseerd op kwaliteit met internationale uitstraling ten dienste van het jeugdvoetbal en de beleving van de sport in het algemeen”

De organisatie wilt een lichtbaken zijn voor onze Belgische jeugd door ze in contact te brengen met talenten van overal in de wereld.

Het internationaal U13 tornooi is een sociaal gebeuren met grote maatschappelijke inslag en met waarden en normen voor spelers, trainers, begeleiders en toeschouwers.

Tijdens gans het event staat “het kind” en de “opgroeiende voetballer” centraal.

Children are our future

We are in full preparation to organize the 36th edition of the “International U13 tournament 2023”.

We are giving young people every opportunity to develop themselves.

As always, the matches will be led by referees from the national series.

The spectators will once again enjoy exciting moments between our Belgian top teams and their foreign opponents. Ultimately, that will take us to an exciting final.

We wish the players sporty and emotional matches with the aim of winning against the opponent with respect, enthusiasm and creativity both in the game and in the many contacts with other nationalities.

Euro Bierbeek has a Belgian individuality based on quality with an international appearance at the service of youth football and the experience of the sport in general”

The organization wants to be a beacon of light for our Belgian youth by bringing them into contact with talents from all over the world.

The international U13 tournament is a social event with a great social impact and with values and standards for players, trainers, supervisors and spectators.

During the entire event, “the child” and the “growing football player” are central.

Children are our future

collage site