Home

Logo-GMS-vs-MB-onder-WIT_

lotto-eurobierbeek

LOGO_SPORT_VLAANDEREN_subsidiëring_2

Uitslagen finalewedstijden

EDITIE 35 IN BEELD

Euro Bierbeek 2022

We zijn in volle voorbereiding om de 35e editie van het “Internationaal U13 tornooi 2022” te organiseren. Het wordt een editie in het teken van de heropleving van het sportgebeuren na corona.

We blijven alert in onze contacten maar geven toch opnieuw alle kansen aan de jeugd om zich te ontplooien tijdens dit internationaal gebeuren.

We presenteren dit jaar een “jubileumeditie” en dit na 2 jaar onderbreking omwille van corona.

De wedstrijden worden zoals steeds geleid door scheidsrechters uit de nationale reeksen.

De toeschouwers zullen weer genieten van spannende momenten tussen onze Belgische topteams en hun buitenlandse opponenten. Uiteindelijk zal ons dat brengen naar een spannende finale.

De spelers wensen we sportieve en emotierijke wedstrijden toe met als doel te winnen van de tegenstrever met respect, enthousiasme en creativiteit zowel in het spel als in de vele contacten met andere nationaliteiten.

“Euro Bierbeek heeft een Belgische eigenheid gebaseerd op kwaliteit met internationale uitstraling ten dienste van het jeugdvoetbal en de beleving van de sport in het algemeen”

De organisatie wilt een lichtbaken zijn voor onze Belgische jeugd door ze in contact te brengen met talenten van overal in de wereld.

Het internationaal U13 tornooi is een sociaal gebeuren met grote maatschappelijke inslag en met waarden en normen voor spelers, trainers, begeleiders en toeschouwers.

Tijdens gans het event staat “het kind” en de “opgroeiende voetballer” centraal.

Geef alle kinderen een gevoel van trots als ze gelukkig zijn dan zal hun toekomstperspectief door de sport zinvol zijn omdat ze de toekomst zelf zijn.

Children are our future

We are in full preparation to organize the 35th edition of the “International U13 tournament 2022”. It will be an edition dedicated to the revival of sports events after corona.

We remain alert in our contacts, but once again give young people every opportunity to develop themselves during this international event.

This year we present an anniversary edition and this after 2 years of interruption due to corona.

As always, the matches will be led by referees from the national series.

The spectators will once again enjoy exciting moments between our Belgian top teams and their foreign opponents. Ultimately, that will take us to an exciting final.

We wish the players sporty and emotional matches with the aim of winning against the opponent with respect, enthusiasm and creativity both in the game and in the many contacts with other nationalities.

“Euro Bierbeek has a Belgian individuality based on quality with an international appearance at the service of youth football and the experience of the sport in general”

The organization wants to be a beacon of light for our Belgian youth by bringing them into contact with talents from all over the world.

The international U13 tournament is a social event with a great social impact and with values and standards for players, trainers, supervisors and spectators.

During the entire event, “the child” and the “growing football player” are central.

Give all children a sense of pride when they are happy and their future prospects through the sport will be meaningful because they are the future itself.

Children are our future

De voorzitter

Jonny Decoster

Tornooi 2019

collage site